Novú stránku

 • qd-collage.png

Vybavenie a popis zaujímavostí v okolí

Nachádza sa len 30 km jazdy od medzinárodného letiska Utapao-Rayong-Pataya, poskytujeme vám nasledujúce výnimo?né zariadenia a dôvody, aby ste si vybrali len Royal Q & D Suites Hotel nad ostatnými:
 • K dispozícii je slu?ba recepcie 24 * 7
 • Bezplatné parkovisko nie je k dispozícii v blízkosti hotela, tj nie je potrebné rezervova? si parkovisko vopred
 • Wi-Fi je k dispozícii v?ade v hoteli a je úplne zadarmo.
 • Výmena pe?azí dostupná na stránkach.
 • V blízkosti hotela je k dispozícii aj supermarket.
 • Po?i?ov?a áut je hos?om k dispozícii aj na po?iadanie.
 • Obedové balí?ky sú tie? k dispozícii
 • Na recepcii mô?ete po?iada? aj o skrinky.
 • Prá?ov?a a ?istiare? sú tie? k dispozícii za príplatok.
 • Dostupnos? skvelého jedla. Hostia majú radi najmä kontinentálne, írske a anglické ra?ajky.
 • V prípade indickej kuchyne mô?ete nav?tívi? re?tauráciu Garam Masala, ktorá sa nachádza na zadnej strane hotela.
 • Pre arabské / libanonské jedlá je mo?né nav?tívi? re?tauráciu Anwar, ktorá sa nachádza priamo v hoteli a priná?a jedlo aj do na?ich hotelových izieb.